INDEKS

O CO CHODZI

PL   Think Tank Choreograficzny to projekt badawczy poświęcony praktykom, strategiom i narzędziom obecnym na polskiej scenie tańca współczesnego. Jego centralną częścią będzie seria rozwijanych w czasie rozmów z grupą polskich choreografek i choreografów, których zapisy publikowane będą regularnie w sieci. Wywiady będą rezultatem wizyt studyjnych, uczestniczenia w próbach oraz innych sytuacjach pracy.

Strona internetowa think tanku będzie tymczasowym archiwum gromadzącym i udostępniającym (nie)materialne produkty procesu twórczego: doświadczenia, scory, metody, dokumenty, koncepty i scenariusze dla przyszłości. Towarzyszyć im będą wywiady z kuratorami i badaczami dotyczące zmian w myśleniu o choreografii i ich wpływowi na ramy prezentacji tańca oraz edukację.

Spotkania z artystami będą okazją do wspólnego przyjrzenia się ich działaniom oraz kontekstowi, w którym tworzą. Ich celem będzie wypracowywanie języka do opisu zagadnień związanych ze współczesną praktyką choreograficzną. Projekt poszukiwać będzie sposobów dzielenia się wiedzą generowaną w ciałach (i poprzez ciała), na dyskach komputerów i w innych przestrzeniach, w których praktykuje się choreografię.

EN   Think Tank Choreograficzny is a research project on the practices, strategies and tools that can be found in the Polish contemporary dance scene. At its core there will be a series of conversations developed over time with a group of Polish choreographers. Their transcripts are going to be regularly published online. The interviews will be conducted during studio visits, rehearsals or other work situations.


Projekt realizowany w ramach Stypendium badawczego Grażyny Kulczyk 2016. The project is realised within the framework of the Grażyna Kulczyk Research Scholarship 2016.


Mateusz Szymanówka – dramaturg i kurator. Studiował kulturoznawstwo w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wiedzę o teatrze w Akademii im. A. Zelwerowicza w Warszawie i wiedzę o tańcu na Freie Universität Berlin (w ramach stypendium DAAD). Współpracuje z młodym pokoleniem polskich choreografek i choreografów. Był kuratorem programu „Choreografia myśli” w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, wystawy „Układy odniesienia. Choreografia w muzeum” w Muzeum Sztuki w Łodzi (wspólnie z Katarzyną Słobodą) oraz programu „Powrót (do) przyszłości” w Galerii im. Jana Tarasina w Kaliszu. W 2015 roku otrzymał Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii. Jest uczestnikiem trzeciego cyklu programu „Critical Practice (Made in Yu)”. Mieszka i pracuje na trasie Berlin–Warszawa.
Kontakt: info@ttch.pl

Strona oraz projekt graficzny:
Marcel Kaczmarek, marcelkaczmarek.info